Zeolit a jeho využití v odpadovém hospodářství

ZEOLIT A JEHO VYUŽITÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Zeolity jsou krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Základem struktury zeolitů je aniontový skelet T-atomů Si a Al tetraedricky koordinovaných atomy kyslíku, přičemž z elektrostatických důvodů není možná vazba Al-O-Al. Tetraedry se dále váží do jednoduchých, případně vícečetných kruhů, čímž vznikají ve struktuře zeolitů různě velké póry. Neskeletární kationty nejsou ve struktuře zeolitů pevně vázány a mohou být za určitých podmínek vyměňovány za jiné. Zeolity jsou proto hojně využívány v iontově-výměnných procesech, mají jedinečné vlastnosti jako sorbenty a molekulární síta a hrají významnou roli v heterogenní katalýze. Zeolity se vyskytují v přírodních nalezištích a řada jich byla připravena synteticky. Zeolity jsou schopny vázat různé látky v důsledku adsorpčních dějů, iontově-výměnných reakcí, apod. Sorpční vlastnosti přírodních zeolitů lze úspěšně prakticky využít v mnoha oblastech, zejména při ochraně životního prostředí. Jako velmi zajímavá se jeví i jejich aplikace při detoxikaci kalu z čistírny odpadných vod. Specialní formulace ružných zeolitů pro specifické aplikace, technologii, aplikaci a poradenství nabízí firma Zeopol s.r.o.

Zeocap
Zeopol s.r.o. dodává technologii zpracování odpadu, který umožnuje remediaci a nebo enkapsulaci toxickych nebezpčnych odpadů na mistě vzniku. Proces stabilizuje , radioactivní kationty, uhlovodíky, a ostatní koncentrovane kontaminanty. Proces solidifikace a enkapsulace umožnuje zpracovatele jednodušší a nenakladné přemění nebezpečných odpadu na bezpečné material. Zeopol s.r.o. poskytuje poradenství zpracovatelům odpadů a dle dohody odveze takto zneskodněné enkapsulovaný odpad.

Zeosorp Pro aplikaci jako prumyslovy adsorbent Zeopol s.r.o. vyvíjel formulaci smíšene prirodni material Zeosorp pro toxické kapaliny, chemikalie, zápach a vlkost. Zeosorp je granulovany material. Vsype se na přelité odpad a tak adsorbuje kapalinu na jeho porozní struktury vzhledem k jeho velkému povrchu vnitrnich poru (500m2/g). Vysledný lehký material přesahuje požadavky na I,II,III třídy na skladovaní a zajistuje bezproblemove skladovaní odpadu.

Specifikace Produktu 

Chemická Analýza(hmt%)
 
Silicates 64.7 %
Al2O3 14.16 %
CaO   2.0 - 2.7 %
K2O 3.4 %
MgO 1.10 %
Fe2O 1.8 %
Na2O 0.67 %
SO3 0.1 %

Čistota Produktu  

 
klinoptilolit 85 %
Volcanics 10 %
Ostatní   - biotit, smectit,
5 %

Fyzikální vlastnosti

 
Hustota (suché) 1.36 g/cm3
Kation vyměnná kapacita 0.9 - 1.5 meq/gm
barva bílá
Optické reflectance 83.2
pH 7.5
Molekulový poměr (Si/Al) 5.3
Porosita 39.4 %
Termální Stabilita 650 °C

Cena materialu:
5000 až 7500 Kč za tunu (dle kvality)


[cnw:counter]